Påvirker omskrivninger af tekster fra det offentlige borgernes forståelse – og hvordan?

Forfattere

  • Anne Kjærgaard Dansk Sprognævn

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.793

Sammendrag

I Danmark arbejder ganske mange offentlige institutioner løbende på at gøre deres tekster lettere at forstå og mere imødekommende for “almindelige borgere”, altså borgere uden særligt indblik i de fagområder teksterne handler om. Denne type bestræbelser er imidlertid primært baseret på praksis og savner i vidt omfang forskningsmæssigt belæg. Her i artiklen præsenteres de første resultater af et studie der undersøger om tre versioner af et brev fra de danske skattemyndigheder (SKAT) virker efter hensigten i forhold til tekstmodtagere. De tre brevversioner er udarbejdet af medarbejdere hos SKAT. Studiet er baseret på et spørgeskema udfyldt af 717 respondenter. Hovedspørgsmålet i artiklen er om de reviderede versioner er lettere for respondenterne at forstå. Resultaterne viser at revisionerne på flere områder er lettere at forstå, selvom de ikke i alle tilfælde resulterer i øget forståelse. På grundlag af disse resultater udpeges der i artiklen en række (primært) tekstlige faktorer som tilsyneladende bidrager til øget forståelse, og disse faktorer knyttes til den eksisterende forskning. 

Abstract:

In Denmark, there are extensive efforts to revise texts emanating from public authorities to make them easier to understand and more appropriate to lay citizens (efforts comparable to the campaign for plain English). However, such efforts focus mainly on practice and not on evidence derived from research. This article presents the first results of a study examining whether practices of textual revision applied in Danish public institutions, as exemplified by 3 versions of a letter from The Danish Tax Authority, have the intended effects for the texts’ recipients. The study is based on a questionnaire completed by 717 respondents. The main question posed by the article is whether the revised versions are easier for the respondents to understand. The analysis shows that the revised letter versions are, in fact, easier to under­stand – even though they may not in all cases result in improved comprehension. The article uses these results to identify a number of (primarily) textual variables that may contribute to increased comprehension and links these variables to existing research.

Forfatterbiografi

Anne Kjærgaard, Dansk Sprognævn

Postdocstipendiat, Dansk Sprognævn

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2015-03-13