En nivådelt modell for multimodal komposisjonsanalyse av digitalt medierte sakprosatekster

Forfattere

  • Kari Anne Rustand Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.8122

Emneord (Nøkkelord):

sosialsemiotikk; multimodalitet; sakprosa; nivådelt analysemodell; bloggutsnitt; visualitet; komposisjon; informasjonsverdi; visuell fremtredenhet; innramning

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer jeg en nivådelt modell for analyse av teksters komposisjon av flere meningsbærende uttrykksformer. Materialet er to norskfaglige sakprosatekster, i analysen benevnt som bloggutsnitt, produsert av tredjeårs lærerstudenter i et digitalt læringsfellesskap. Modellen er selve objektet for studien, og analysene er hovedbidragene der modellen undersøkes. Sosialsemiotikk er den overordnede teoretiske anskuelsen for undersøkelsen. De meningsbærende uttrykksformene forstås dermed i sammenheng med den sosiale konteksten tekstene befinner seg i, og tolkes ut fra de sosioteknologiske premissene for komposisjonene. Det teoretiske analyseverktøyet er forankret i Gunther Kress og Theo van Leeuwens videreutvikling av Michael Hallidays systemisk funksjonelle lingvistikk (SFL), nærmere bestemt begreper knyttet til visualitet og multimodalitet. Analysene er konkrete eksempler på hvordan den nivådelte modellen kan anvendes, og utfra analysefunn drøftes og begrunnes modellens relevans for å forstå komposisjonell meningsskaping.

Nedlastinger

Publisert

2021-03-16 — Oppdatert 2021-03-17