Representationer av ekologisk produktion och konsumtion i kundtidningarnas texter. Om djur, växter och människor i skrift och bild

Forfattere

  • Heidi Poutanen Helsingfors universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.8193

Emneord (Nøkkelord):

ekologisk; kritiska djurstudier; kundtidning; marknadsföring; multimodalitet; representation; socialsemiotik; visuell analys

Sammendrag

Denna artikel tar avstamp i kritiska diskursstudier och den socialsemiotiska multimodalitetsforskningen som utgår från att betydelser skapas i samspel mellan olika semiotiska system, som skrift och bild. I artikeln besvarar jag frågan hur djur, växter och människans relation till dem, representeras i texter som handlar om ekologisk produktion och konsumtion inom den finska dagligvaru- och alkoholhandeln. Mitt material består av multimodala texter från tre svenskspråkiga kundtidningar i Finland: Etiketten, K-Mat och Samarbete. Resultaten visar att kornas lyckliga liv har en framträdande roll i texter som handlar om ekologisk produktion och konsumtion. I representationerna framhävs även människans nära relation till djur och växter. Analysen av samspelet mellan skrift och bild visar hur läsaren ges en konsumerande position när representationer av idylliska gårdar förknippas med specifika produkter genom multimodala, relationella processer. Således bidrar artikeln till förståelsen om hur informerande och marknadsförande syften samverkar i kundtidningarnas texter.

Nedlastinger

Publisert

2021-03-16 — Oppdatert 2021-03-17