Norske klimanarrativer – hvor mange “fortellinger”? En lingvistisk og diskursiv analyse av to norske stortingsmeldinger

Forfattere

  • Kjersti Fløttum Universitetet i Bergen
  • Tonje J Espeland Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.932

Sammendrag

Sammendrag: Denne artikkelen undersøker hvordan klimafenomenet presenteres i to norske stortingsmeldinger: Norsk klimapolitikk og Nordområdene. Visjon og virkemidler (2011-2012). Klimakommunikasjon har i det siste tiåret fått mye oppmerksomhet og et voksende antall publikasjoner har studert ulike lingvistiske og diskursive sider av så vel vitenskapelige som politiske fremstillinger av klimaendringer. Målet med denne artikkelen er å bidra til dette feltet gjennom en analyse basert på et teoretisk rammeverk som inkluderer narrative og polyfone (flerstemmige) perspektiver. Norge er en stor olje- og gassprodusent samtidig som landet er anerkjent som ledende i miljøspørsmål; to ulike roller som reflekteres i landets politikk. Analysen av de to dokumentene avdekker konkurrerende “fortellinger” i samsvar med disse rollene. Dette reiser spørsmålet om hvilken innvirkning motstridende klimaperspektiv fremsatt av samme regjering har på folks meninger, holdninger og adferd.


Abstract: This article explores how climate change is framed in the Norwegian White Papers on Climate Policy and on the High North (2011-2012). Climate change communication has become increasingly salient in recent years, and a growing number of publications have studied various linguistic and discursive matters of both scientific and political representations of climate change. The present paper aims at contributing to this field through an analysis based on a theoretical framework comprising approaches of narrative and polyphonic (multi-voiced) perspectives. Norway is a large oil and gas provider, and the country also has a reputation as leading in environmental issues; two different roles which are reflected in the country’s policies. The analysis of the two documents uncovers competing “stories” in line with these roles. This finding raises the question of what impact conflicting frames have on public opinion, attitudes and behaviour.

Forfatterbiografier

Kjersti Fløttum, Universitetet i Bergen

Professor, Institutt for fremmedspråk

Tonje J Espeland, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Rådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Nedlastinger

Publisert

2014-12-05