Vol 2 Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett (Fire artikler)