Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret

Forfattere

  • Knut Kjeldstadli

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.1017

Sammendrag

Artikkelen er en bearbeidet utgave av forfatterens innledning ved en konferanse ved Universitetet i Oslo i anledning av 100-årsdagen for Pedagogisk seminar 27. april 2007. Forfatteren retter søkelyset mot den store betydningen klassebakgrunn, kjønn og etnisitet har for valg av utdanning. Han diskuterer om sosiale og etniske skiller reproduseres eller skapes på universitetene, og peker dermed på noen av de store utfordringene universitetenes lærerutdanning står overfor i dag.

Nedlastinger

Publisert

2007-10-02

Hvordan referere

Kjeldstadli, K. (2007). Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret. Acta Didactica Norge, 1(1), (02.10.2007) 14 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1017

Utgave

Seksjon

Korrespodanse & debatt