Samarbeidslæring – en god måte å utvikle elevenes leseforståelse på? En forskningsoversikt

  • Rune Andreassen
Emneord (Nøkkelord): Samarbeidslæring, leseforståelse, leseopplæring

Sammendrag

Artikkelen har som formål å formidle og drøfte forskningsresultater om samarbeidslæring fra de siste 20 årene. På grunnlag av seks metaanalyser blir det vist til effektberegninger og analyser av faktorer som kan påvirke effekten av samarbeidslæring på leseforståelse hos barn i grunnskolealder. Det blir også vist til resultater fra kvalitative studier av elevers erfaringer med samarbeidslæring. Resultatene blir drøftet i forhold til teori om elevsamarbeid og i forhold til ulike former for validitet.
Publisert
2010-06-25
Hvordan referere
Andreassen, R. (2010). Samarbeidslæring – en god måte å utvikle elevenes leseforståelse på? En forskningsoversikt. Acta Didactica Norge, 4(1), (Art. 6, 20 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1050
Seksjon
Artikler