Attityder till innehåll och delaktighet i val av läroböcker i undervisning i svenska för invandrare: Den pedagogiska och didaktiska betydelsen av flyktingars utbildning och yrkesbakgrund

Forfattere

  • Monica Reichenberg Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.3876

Emneord (Nøkkelord):

immigration, attityder, delaktighet, läroböcker, humankapital, innehåll

Sammendrag

De senaste åren har fler flyktingar än någonsin anlänt till Skandinavien. De flyktingar som kommit är inte någon homogen grupp. Medan en del av dem är högutbildade kan andra vara analfabeter.
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan humankapital (ålder, tid i Sverige, utbildning) och vuxna flyktingars attityder till innehåll i läroböcker och deras möjligheter att påverka val av läroböcker. I studien ingår 186 vuxna personer som fått fylla i en enkät. Studien ger stöd åt humankapitalteorin, dvs. antalet utbildningsår har betydelse för elevernas attityder till (a) delaktighet vid val av läroböcker och (b) innehållet i läroböcker. Däremot har varken ålder eller tid i Sverige betydelse. Vidare fanns det en relation (om än osäker) mellan socioekonomisk klass och attityder till delaktighet, där en skillnad i medelvärden mellan elever med bakgrund i övre medelklassyrken skilde sig jämfört med elever med bakgrund i arbetarklassyrken.
Resultaten har en tydlig didaktisk och pedagogisk signifikans. Teoretiskt bidrar resultaten till att bekräfta den växande forskningen om betydelsen av humankapitalfaktorer vid studiet av vuxna flyktingars lärande och integration.

Nyckelord: immigration, attityder, delaktighet, läroböcker, humankapital, innehåll

Abstract
The Scandinavian countries currently face their largest ever influx of refugees. These refugees are far from a homogenous group. Some are highly educated whereas some are illiterate. The purpose of this study was to investigate how human capital (age, length of residence in Sweden, years of education) is associated with adult refugees’ attitudes to the contents of Swedish language textbooks and their possibilities to influence which textbooks might be used in their language training programme.
Using survey data collected from 186 adult refugees. The study lends support to human capital theory. Years of education had a relationship with the refugees’ attitudes to possibilities for selecting textbooks based on the content of the textbook (i.e. “childish” or “boring”). Age and length of stay of residence in Sweden had no relationship with the refugees’ attitudes.
Theoretically, the results contribute to support the increasing research about the significance of human capital theory when studying refugees´ learning and integration. The results also have didactic and pedagogical implications as the study contributes to showing how education and socioeconomic class had relationship with students’ attitudes towards textbooks.

Keywords: immigration, attitudes, participation, human capital, textbooks, content

Forfatterbiografi

Monica Reichenberg, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Göteborgs universitet

 

Göteborg

Nedlastinger

Publisert

2017-03-06

Hvordan referere

Reichenberg, M. (2017). Attityder till innehåll och delaktighet i val av läroböcker i undervisning i svenska för invandrare: Den pedagogiska och didaktiska betydelsen av flyktingars utbildning och yrkesbakgrund. Acta Didactica Norge, 11(1), Art. 7, 20, sider. https://doi.org/10.5617/adno.3876

Utgave

Seksjon

Artikler