“Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen?

Forfattere

  • Ann-Kristin Helland Gujord Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.3913

Emneord (Nøkkelord):

andrespråkstileigning, vaksne innvandrarar, Norsk andrespråkskorpus (ASK), personlege narrativar

Sammendrag

I denne artikkelen utforskar eg utvalde tekstar frå Norsk andrespråkskorpus (ASK) som personlege narrativar. I norsk andrespråksforsking finst det knap-past forsking på innlæraranes beskrivingar av sjølvopplevd språklæring, og ASK har så langt i all hovudsak vore nytta til å granska grammatiske og leksi-kalske trekk ved andrespråkstileigning. Analysen av 38 tekstar frå ASK viser at korpuset også kan nyttast til å granska sjølve innhaldet i tekstar der innlærarane skriv om språklæring basert på erfaring.

Nøkkelord: andrespråkstileigning, vaksne innvandrarar, Norsk andrespråks-korpus (ASK), personlege narrativar

Abstract
This article explores a sample of texts from the Norwegian learner corpus (ASK) as personal narratives. In Norwegian second language acquisition, research on learners’ language learning experience has been scarce, and ASK has so far mainly been exploited as a source of insight into L2 learners’ grammatical and lexical development. The present analysis of 38 texts from ASK demonstrates, however, that the corpus may also be useful to content analyses of texts in which learners write about their own experiences.

Keywords: L2 learning, adult immigrants, Norwegian learner corpus (ASK), personal narratives

Forfatterbiografi

Ann-Kristin Helland Gujord, Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen

Nedlastinger

Publisert

2017-02-14

Hvordan referere

Gujord, A.-K. H. (2017). “Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen?. Acta Didactica Norge, 11(1), Art. 3, 22, sider. https://doi.org/10.5617/adno.3913

Utgave

Seksjon

Artikler