Redaksjonelt / Editorial

Forfattere

  • Ruth Jensen Universitetet i Oslo
  • Kristin Helstad Universitetet i Oslo
  • Jorunn Møller

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.3994

Emneord (Nøkkelord):

Skolelederutdanning, ledelsesutvikling i skolen

Sammendrag

Utgangspunktet for dette temanummeret er den økte oppmerksomheten som er knyttet til skoleledelsens betydning for kvalitet i skolen. I  løpet av de siste 20 årene har sett et dramatisk skifte i forventninger som rettes mot skoleledere, og konteksten for utøvelse av ledelse er blitt langt mer kompleks sammenlignet med tidligere.  I dette nummeret av Acta Didactica er hensikten er å belyse skolelederutdanning og ledelsesutvikling fra ulike perspektiver og sammenhenger for å gi et bilde av hva skolelederutdanning og ledelsesutvikling er og kan være.  På ulike måter belyser de elleve artiklene hva som preger kunnskapen vi har om skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen i dag, hva som er dominerende trender i feltet og hva vet vi om forholdet mellom lederutdanning, ledelse i praksis og forskning om disse fenomenene. Selv om de fleste bidragene er skrevet i en norsk kontekst, reflekterer de den internasjonale diskursen om skoleledelsesutvikling og lederutdanning.

Nøkkelord: Skolelederutdanning, ledelsesutvikling i skolen

Nedlastinger

Publisert

2016-11-24

Hvordan referere

Jensen, R., Helstad, K., & Møller, J. (2016). Redaksjonelt / Editorial. Acta Didactica Norge, 10(4), 1–6. https://doi.org/10.5617/adno.3994

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt