Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1

Forfattere

  • Gunn Elin Heimark

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.4777

Sammendrag

I denne artikkelen blir først begrepet didaktikk problematisert generelt, før fremmedspråkdidaktikken som felt blir nærmere beskrevet. I den forbindelse settes søkelyset på hva som er spesielt for læring og undervisning av 2. fremmedspråk og hvilke implikasjoner dette bør ha for 2. fremmedspråks didaktikk.

Nedlastinger

Publisert

2007-10-03

Hvordan referere

Heimark, G. E. (2007). Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1. Acta Didactica Norge, 1(1), 15. https://doi.org/10.5617/adno.4777

Utgave

Seksjon

Artikler