Gehørtrening og læring

Forfattere

  • Bengt Haugseth UiT - Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.6992

Emneord (Nøkkelord):

trinnsang, notelesing, melodiforståelse, lærerstudenter

Sammendrag

I artikkelen presenteres en undersøkelse blant en mindre gruppe lærerstudenter av utbyttet av en utbredt gehørmetode innenfor musikkundervisning. Studenter i lærerutdanningen har i en årrekke fått undervisning i trinnsang for å lettere kunne lese noter og forstå melodiske mønstre. Denne undersøkelsen avdekker hvor effektiv gehørmetoden som brukes er, og hvor mye øving som skal til for å få fremgang. To studentgrupper var med i undersøkelsen. Én gruppe fikk undervisning i gehørmetoden, den andre ikke. Funn fra tidligere studier tyder på at denne metoden er effektiv i korsammenheng. Resultatene, målt gjennom pre- og posttest i notelesing og diktat, viser at lærerstudenter som øver til sammen cirka 1000 minutter i en periode over 7 måneder opplever å lese noter bedre og oppfatte tonetrinn lettere.

Nøkkelord: trinnsang, notelesing, melodiforståelse, lærerstudenter


Ear training and learning outcome

Abstract
This article presents a study among a smaller group of teacher students on the outcome of a widespread ear training method used in music education. For many years, students in teacher education have learned numerical sight-singing in order to facilitate score reading and understanding of melodic patterns. This study is about measuring how effective this method is, and how much practice is required in order to attain progress. Two relatively similar student groups were included in the survey. One group had ear training, the other did not. Findings from earlier studies indicate that this method is effective in choirs. The results from this study, measured in a pre- and a post-test in score reading and melodic dictation, show that teacher students who practice around 1000 minutes over a 7-month period, are more fluent and accurate in score reading and the ability to recognize melodic patterns.

Keywords: numerical sight-singing, score reading, melody recognition, teacher students

Forfatterbiografi

Bengt Haugseth, UiT - Norges arktiske universitet

 

 

Nedlastinger

Publisert

2019-12-12

Hvordan referere

Haugseth, B. (2019). Gehørtrening og læring. Acta Didactica Norge, 13(3), 15 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6992

Utgave

Seksjon

Artikler