Vol 12 Nr 2 (2018)

Temanummer om lesing og metakognisjon i engelskfaget: ‘Everybody loves a good story’: Reading for pleasure, reading for understanding: Reading and metacognition in the English Language Classroom
Publisert: 2018-06-15

Temaartikkel