Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Gjør dette hjemme er et vitenskapelig tidsskrift laget spesielt for elever som ønsker å gjøre egen forskning hjemme og fortelle andre om det de har funnet ut. Elevene skriver en artikkel om sin egen forskning som så blir fagfellevurdert av studenter og ansatte ved Univeristetet i Oslo som hjelper eleven videre til et publiserbart arbeid.

Målet er å vise hvordan morsomme forsøk kan gjøres om til reell forskning.

Vi har ikke krav om nyhetsverdi og bredt nedslag i arbeidene som gjøres. Hensikten er mer å trene i vitenskapelig formidling og å inspirere til å finne forskingsoppgaver som kan gjøres hjemme.

Om fagvurderingsprosessen

Når du leverer et arbeid til oss blir det først fordelt på fagfelt (fysikk, kjemi, biologi, geologi, elektronikk, informatikk, matematikk, og annet), og vurdert om dette er noe som kan gjøres hjemme under relativt trygge rammer.

Arbeidet blir så vurdert av en student i rett fagfelt med tanke på om hvordan dette kan pressenteres på best mulig måte. Det kan godt hende du vil få tips om å gjøre noen flere forsøk eller å ta med noe mer eller mindre tekst og bilder. Målet er å få teksten på en form der forskningsoppgaven kommer klart frem og at teksten inneholder nok til at andre kan gjenta forsøket.

Du kan også kontakte oss før du starter forsøket for å få tips om hvordan det kan gjøres bedre.

Publiseringsfrekvens

Gjør dette hjemme publiserer enkeltartikler fortløpende etter hvert som de er ferdigstilt, og legges da til i nyeste nummer. Tidsskriftet publiserer en utgave per år.

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet følger Open Access (åpen tilgang) og bruker lisensen Creative Commons by Attribution (navngivelse). Det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold. Du kan lese mer om denne lisensen her.

Med støtte fra

Vi vil takke våre støttespillere: