Innleveringer

Innlogging eller Registrer for innlevering.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke publisert tidligere, og er ikke under vurdering i noe annet tidsskrift.

 • Manuskriptet er levert i filformatet til Microsoft Word (.docx eller .doc). Eventuelle vedlegg i andre filformater kan legges ved.
 • Teksten er skrevet i Gjør dette hjemme-malen som finnes tilgjengelig her. Der malen ikke er brukt skal teksten leveres i en lett leselig skrifttype og uten større formateringer.

 • Figurer og tabeller er plassert på passende sted i teksten.
 • Teksten er delt inn i: 
  - sammendrag
  - introduksjon
  - eksperimentelt
  - resultater og diskusjon
  - referanser

 • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, at instruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som fylles inn til denne journalen vil brukes utelukkende til journalens formål og vil ikke gjøres tilgjengelig for andre formål eller andre parter.