Manuskript

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

Sjekkliste for klargjøring av manuskript

Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller følgende krav, og manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke publisert tidligere, og er ikke under vurdering i noe annet tidsskrift.

 • Manuskriptet er levert i filformatet til Microsoft Word (.docx eller .doc). Eventuelle vedlegg i andre filformater kan legges ved.
 • Teksten er skrevet i Gjør dette hjemme-malen som finnes tilgjengelig her. Der malen ikke er brukt skal teksten leveres i en lett leselig skrifttype og uten større formateringer.

 • Figurer og tabeller er plassert på passende sted i teksten.
 • Teksten er delt inn i: 
  - sammendrag
  - introduksjon
  - eksperimentelt
  - resultater og diskusjon
  - referanser

 • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, at instruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt.

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som fylles inn til denne journalen vil brukes utelukkende til journalens formål og vil ikke gjøres tilgjengelig for andre formål eller andre parter.