Innlogging eller Registrer for innlevering

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke publisert tidligere, og er ikke under vurdering i noe annet tidsskrift.

 • Manuskriptet er levert i filformatet til Microsoft Word (.docx eller .doc). Eventuelle vedlegg i andre filformater kan legges ved.
 • Teksten er skrevet i Gjør dette hjemme-malen som finnes tilgjengelig her. Der malen ikke er brukt skal teksten leveres i en lett leselig skrifttype og uten større formateringer.

 • Figurer og tabeller er plassert på passende sted i teksten.
 • Teksten er delt inn i: 
  - sammendrag
  - introduksjon
  - eksperimentelt
  - resultater og diskusjon
  - referanser

 • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, at instruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som fylles inn til denne journalen vil brukes utelukkende til journalens formål og vil ikke gjøres tilgjengelig for andre formål eller andre parter.