Informasjon for forfattere

Er du interessert i å levere inn ditt bidrag til dette tidsskriftet? Vi anbefaler at du leser over Om tidsskriftet for tidsskriftets retningslinjer, i tillegg til Retningslinjer for forfattere. Forfattere må registrere seg i tidsskriftet før innlevering og logge inn for å starte innleveringsprosessen.