Konstruktiv Ild

  • Knut og Rasmus Moldstad Heimdal og Bakken Oslo Katedralskole

Sammendrag

Ild er noe en typisk forbinder med destruksjon og ødeleggelse. Når noe brenner så blir det mindre av det. Derfor burde noe veie mindre etter man har latt det brenne enn før, ikke sant? Vi vil her undersøke om det samme også gjelder når metall brenner.

Publisert
2018-12-19
Seksjon
Articles