Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs

  • Aslaug Veum
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/sakprosa.47

Sammendrag

Artikkelen presenterer sentrale problemstillingar, hovudfunn og konklusjonar frå ph.d-avhandlinga Avisas andlet. Førstesida som tekst og diskurs. Dagbladet 1925-1995 (Veum 2008). I avhandlinga blir eit utval avisførstesider frå 1900-talet analysert lingvistisk og multimodalt ved hjelp av tilnærmingar henta frå kritisk diskursanalyse og sosialsemiotikk.  Artikkelen tek også opp nokre metodiske spørsmål, og då særleg utfordringar knytt til det å anvende diskursanalytiske tilnærmingar på eit historisk tekstmateriale.

 

[Denne artikkelen er en presentasjon av forfatterens doktoravhandling. Denne kan lastes ned fra https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/rt/suppFiles/47/37 Red.anm.]

 

Publisert
2010-05-05