Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs

Forfattere

  • Aslaug Veum

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.47

Sammendrag

Artikkelen presenterer sentrale problemstillingar, hovudfunn og konklusjonar frå ph.d-avhandlinga Avisas andlet. Førstesida som tekst og diskurs. Dagbladet 1925-1995 (Veum 2008). I avhandlinga blir eit utval avisførstesider frå 1900-talet analysert lingvistisk og multimodalt ved hjelp av tilnærmingar henta frå kritisk diskursanalyse og sosialsemiotikk.  Artikkelen tek også opp nokre metodiske spørsmål, og då særleg utfordringar knytt til det å anvende diskursanalytiske tilnærmingar på eit historisk tekstmateriale.

 

[Artikkelen er en presentasjon av forfatterens doktoravhandling som kan lastes ned her. Red.anm.]

 

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2010-05-05
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}