Vol 7, Nr 2 (2015)

Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Klarspråk och klarspråksarbete – ett tema i tiden PDF
Andreas Nord, Catharina Nyström Höög, Johan L. Tønnesson 8 sider

Artikler

Påvirker omskrivninger af tekster fra det offentlige borgernes forståelse – og hvordan? PDF
Anne Kjærgaard 25 sider
Klarspråksarbetes villkor i samband med EUs rättsaktsöversättning PDF
Saga Bendegard 13 sider
Mot en evidensbaserad språkvård? En kritisk granskning av några svenska klarspråksråd i ljuset av forskning om läsbarhet och språkbearbetning PDF
Åsa Wengelin 17 sider
Från demokratisk rättighet till tips och småknep i skrivandet Några nedslag i det svenska klarspråksarbetet PDF
Lena Lind Palicki, Andreas Nord 17 sider
Värdegrundstexter – ett nytt slags uppdrag för klarspråksarbetet? PDF
Catharina Nyström Höög 16 sider

Debatt og presentasjoner

Kafkas 5 teser om Lovspråk. Om hvordan lovens lovhet påvirker lovspråket PDF
Hans Petter Graver 5 sider