Vol 8, Nr 2

Digital bokhistorie, kritisk teksthistorie, Bull som sakpoet, tegneserie som sakprosa og populær radio som argumentasjon

Innholdsfortegnelse

Artikler

Digitalisert resepsjon av en klassiker: Louisa May Alcott i Bokhylla.no PDF HTML
Marianne Egeland
Å velte en kjempe. Modellesere og tekstkulturer i Nils Egede Hertzbergs tekster. PDF HTML
Merethe Roos
«et sus bak skranken / om videnskapens kongelige lund». Om naturvitenskap, erkjennelse og kunst i Olaf Bulls «Ignis Ardens» PDF HTML
Mads B. Claudi
Sagprosa i tegneserieform – en præsentation af informationstegneseriers status, værdi og didaktiske potentiale PDF HTML
Rikke Platz Cortsen
Dilemma-argumentation i radioprogrammet Mads og monopolet PDF HTML
Ib Ulbæk