Redaksjon

Redaktør

Ingunn Aadland

Redaksjonssekretær

Annbjørg Dalland

Redaksjonen

Gunnar Haaland, Førsteamanuensis ved OsloMet

Elisabeth Tveito Johnsen, Førsteamanuensis, TF, Universitetet i Oslo

Andrew Thomas, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold, Norway

Ann Midttun, Førstelektor, MF vitenskapelig høyskole

Guro Hansen Helskog, Førstelektor, Høgskolen i Sørøst-Norge

 

Redaksjonsråd

Bernd Krupka, Førsteamanuensis ved Kirkelig utdanningssenter Nord

Ruth Ingrid Skoglund, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen

Geir Afdal, Professor, Det teologiske menighetsfakultet

Solveig Østrem, Professor, Høgskolen i Innlandet

Robert Kvalvaag, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Birgitte Lerheim, Førsteamanuensis, TF, UiO

Ole Andreas Kvamme, Førsteamanuensis, UV, UiO

Helje Kringlebotn Sødal, Professor, UiA

Kåre Fuglseth, Professor, Nord Universitet