Barna og det gudstjenestefeirende fellesskapet. Hvordan skape en større arena for barns deltakelse i gudstjenestelivet?

  • Ole Winther Cand.theol., sokneprest i Snåsa

Sammendrag

I denne artikkelen drøfter jeg hvordan vi kan skape en større arena for barns deltakelse i gudstjenestelivet. Utgangspunktet for drøftingen er de gudstjenestene som vi kan kalle for «vanlige gudstjenester». Dvs. de gudstjenestene der det ikke er enten mulig eller ønskelig å gjøre noe særlig for barna så som å ha barnekirke, søndagsskole o.l. Hvordan kan vi legge til rette for at også disse gudstjenestene kan være gode gudstjenester for barn? Artikkelen vil argumentere for at en god balanse mellom struktur og antistruktur i gudstjenesten samt et fokus på multimodal meningsskaping kan bidra til at barna kan oppleve seg som en del av det gudstjenestefeirende fellesskapet også ved «vanlige gudstjenester».
Seksjon
Refleksjon