Fritaksrett og presiseringer om religionsundervisning også i videregående opplæring?

Forfattere

  • Bengt-Ove Andreassen Ph.D. førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT – Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.4666

Sammendrag

Denne refleksjonsartikkelen reiser spørsmålet om opplæringslovens kapittel om videregående opplæring trenger en paragraf om fritaksrett, samt presiseringer om religionsundervisningen, slik det finnes for grunnskolen. Artikkelen presenterer noen refleksjoner over dette, og diskuterer med henvisning til endringer i lovverket for grunnskolen som har kommet som et resultat av debatt og kritikk av KRL-faget.

Nedlastinger