På fremmed terreng: religion i andre fag

Forfattere

  • Andrew Thomas Førsteamanuensis i Religion, Livssyn og Etikk på Høgskolen i Østfold og fagleder på Malakoff videregående skole.

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.4669

Sammendrag

Det er ikke bare i religion- og etikk-faget at elever tar stilling til religiøse temaer på videregående skole. Allerede fra VG1 er det forventet at elever skal kunne «diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar» (Samfunnsfag 2006, min kursiv) og det er uavhengig av at faglæreren velger å bruke religion for å illustrere samfunnsvitenskapelige analyser. Vi finner liknende mål i andre læreplaner også. I det følgende vil jeg presentere ett eksempel på hvordan religion kan behandles i andre fag, utenom «religion og etikk». I dette tilfellet dreier det seg om en tur til et sted med stor historisk og religiøs betydning. I tillegg til eksempelets pedagogiske nytteverdi, vil det forhåpentlig belyse religionens plass i skoleverket på tvers av fagene.

 

Nedlastinger