Bokmelding

  • Per Bjørnar Grande Dosent i Religion, livssyn og etikk ved Høgskulen på Vestlandet.

Sammendrag

Helje Kringlebotn Sødal/Hans Hodne/Pål Repstad, Inger
Margrete Tallaksen. Religioner og livssyn i skolehverdagen.
Cappelen Damm Akademisk, 2018 (359 sider).

Espen Schetne/Thor André Skrefsrud (red). Å være lærer i en mangfoldig skole. Gyldendal, 2018 (312 sider).

Seksjon
Bokmelding