«Barnehagen er ingen søndagsskole …»

Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter

Forfattere

  • Olav Hovdelien Professor i religion, livssyn og etikk ved OsloMet
  • Helje Kringlebotn Sødal Professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8883

Sammendrag

Hvordan forstår et utvalg styrere og pedagogiske ledere de delene av fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF) som handler om religion og religiøs tradisjonsformidling i barnehagen? Og hvordan arbeider de med dem i praksis? Vi intervjuet ansatte fra 19 barnehager i Agder og Oslo og gjennomgikk vedtekter og årsplaner for å få svar. Noen informanter arbeidet i barnehager med «vanlig» formål, andre i private barnehager med særlig formål. I tros- og livssynsbarnehagene fortalte mange om høy prioritering og integrering av religiøs tradisjonsformidling, og om stort metodemangfold. I offentlige barnehager ble målformuleringene i ERF ofte nedprioritert, og religion var lite synlig utenom i adventstiden. Samtidig var det variasjon innenfor begge barnehagetypene.

Nøkkelord: Barnehager; religion; fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF); tradisjonsformidling; livssynsvedtekt

Nedlastinger

Publisert

2021-06-22

Utgave

Seksjon

Forskning