Tilgivelse: Å tro, formidle og skape rom for det

Intervju med prest og trosopplærer

Forfattere

  • Elisabet Kjetilstad Fengselsprest i Bredtveit fengsel
  • Irlin Bråten Trosopplæringsleder i Høybråten, Fossum og Stovner menighet
  • Gunnfrid Ljones Øierud Redaktør i Prismet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9084

Sammendrag

Tilgivelse er et av de helt sentrale ordene i kristendommen. I Den norske kirkes plan for trosopplæring heter det at barn og unge skal kunne «forstå seg selv og tilværelsen i lys av relasjonen til Gud, seg selv, andre mennesker og i forhold til resten av skaperverket» (Gud gir – vi deler, s. 14). Tilgivelse kan beskrives som noe som utruster barn og unge til å møte livets mange utfordringer og relasjoner med realisme og nåde. Men hvordan blir dette kommunisert for de unge som deltar i Den norske kirkes trosopplæring? Hvilken forståelse av tilgivelse møter barn og unge? Lærer de å tro på tilgivelsens betydning i eget liv? Prismet har invitert en prest og en trosopplæringsleder til å reflektere over tilgivelse og om trosopplæring med tilgivelse som tema, ut fra sine perspektiv. De to har tidligere jobbet side om side i samme menighet, men nå har presten byttet jobb til fengselsprest og har dermed fått noen nye erfaringer og refleksjoner om temaet.

Nedlastinger

Publisert

2021-10-01

Utgave

Seksjon

Aktuelt