Bokmeldinger

Forfattere

  • Asbjørn Hirsch Tidligere førsteamanuensis ved DMMH
  • Thor-André Skrefsrud Professor, Høgskolen i Innlandet
  • Inge Andersland Førsteamanuensis i religionsdidaktikk ved NLA Høgskolen

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9098

Sammendrag

Anerkjennelse i skolen (2020) av Arne Nikolaisen Jordet
Oslo: Cappelen Damm

Anmeldt av Asbjørn Hirsch

 

Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning (2020)
av Bengt-Ove Andreassen & Torjer A. Olsen (Red.)
Bergen: Fagbokforlaget
Anmeldt Thor-André Skrefsrud

 

Metacognition, worldviews and Religious Education.
A Practical Guide for Teachers. (Routledge 2020)
By Shirley Larkin, Rob Freathy, Jonathan Doney
og Giles Freathy

Anmeldt av Inge Andersland

Nedlastinger

Publisert

2021-10-01

Utgave

Seksjon

Bokmeldinger