Fra vitenskapelig forskning til utforsking i skolefag

Hvilke utfordringer står religionsdidaktikken overfor?

Forfattere

  • Geir Skeie Professor i religionsdidaktikk og UNESCO Chair, Universitetet i Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9695

Sammendrag

Den nye læreplanen for grunnskolen legger stor vekt på utforsking i alle fag, noe som kommer til uttrykk både i fagenes kjerneelementer og i kompetansemålene. Sammenkobling av ­dybdelæring, utforsking og et bredt kompetansebegrep i fagfornyelsen utfordrer fagdidaktikere til å klargjøre forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag. Artikkelen tar opp bakgrunnen for dette innenfor pedagogisk og fagdidaktisk tenkning, og diskuterer om didaktisering av vitenskapelige metoder for skolebruk kan være en vei å gå for å forbedre religionsundervisningen. Diskusjonen knytter an til to innføringsbøker for lærerstudenter, en om religionsvitenskap og en om religionsdidaktikk. Konklusjonen er at utforskende metoder gir noen spennende muligheter i religionsundervisningen, men at forholdet mellom vitenskapsfag og skolefag reiser utfordringer for religionsdidaktikken, som kaller på mer forskning og utviklingsarbeid.

Nøkkelord: Utforskende metoder, didaktisering, religionsvitenskap, dybdelæring, fagfornyelsen

Nedlastinger

Publisert

2022-06-22