Kunnskapsproblemet og utforsking med ulike metoder: Å lære om vis-a-vis å lære hvordan

Forfattere

  • Knut Aukland Førsteamanuensis i religionsdidaktikk ved OsloMet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9699

Sammendrag

Hvilken kunnskap skal utforsking med ulike metoder lede til? Som et bidrag til å svare på dette spørsmålet presenterer artikkelen en kunnskapstabell som tilbyr et fagspesifikt språk for å beskrive ulike kunnskapsformer i religions- og livssynsfaget. Tabellen skiller mellom det å lære om religion/religioner og livssyn, og det å lære om akademiske metoder man kan bruke til å utforske dette fagområdet. Her argumenteres det for at forholdet mellom det å lære om og det å lære hvordan man kan få kunnskap om religion/religioner og livssyn er et sentralt tema for fagdidaktikken i dag. Lære om-kunnskap omfatter beskrivende kunnskap, nært beslektet med faktakunnskaper, og tre representanter for avanserte kunnskapsformer, som artikkelen undersøker: situert kunnskap, mektig kunnskap og terskelbegreper, og disiplinfaglig kunnskap. Ved siden av å fremheve verdien av at faget sikrer at elevene lærer hvordan de kan få kunnskap om religion/religioner og livssyn, drøfter artikkelen hvordan det å utforske med ulike metoder kan forstås i relasjon til beskrivende kunnskap og avanserte kunnskapsformer i faget.

Nøkkelord: Kunnskap, lære om, lære hvordan, metoder, utforsking

Nedlastinger

Publisert

2022-06-22