Avklaring og prøving: Filosofisk samtale og Tren tanken som utforskende arbeidsmåter

Forfattere

  • Beate Børresen Dosent emeritus i KRLE ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Oslomet
  • Kåre Fuglseth Professor i studiar av profesjonspraksis ved Fakultet for lærarutdanning og kunst og kulturfag, Nord universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9700

Sammendrag

Artikkelen drøfter de to metodekonsepta Filosofisk samtale (FS) og Tren tanken (TT) som utforskende metoder i lys av læreplanens krav om utforsking som sentral metode i grunn­skolens KRLE-fag. Vi argumenterer for at vurdering av alle arbeidsmåter i KRLE må ta hensyn til de spesielle danningsutfordringene som dette faget står i, særlig lærerens balansering mellom engasjement og varsomhet. I artikkelen argumenterer vi for at både FS og TT fungerer godt på den måten. Metodekonsepta utfyller hverandre og kan begge være både avklarende og prøvende. FS kan bruke det mer fokuserte opplegget i TT til å hjelpe elevene med å holde seg til saken og å lære fagkunnskap inngående. TT kan lære av den filosofiske samtalens form og bryte med tradisjoner som hemmer egenaktivitet og kritisk tenkning. Det viktigste for bruken av disse metodene og for utforsking generelt er at aktivitetene for elevene er prøvende i vurderende mening; Elevene skal ta stilling, begrunne og vurdere.

Nøkkelord: Utforsking, arbeidsmåter, danningspedagogikk, filosofi, filosofisk dialog, KRLE-faget, dyp læring

Nedlastinger

Publisert

2022-06-22