Frågan om en dialogistisk stilistik

Forfattere

  • Alva Dahl Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.2613

Sammendrag

Denna artikel syftar till att uppmuntra till en förnyelse av stilistiken genom att diskutera hur en rad viktiga teoretiska begrepp inom stilistiken kan knytas till en dialogistisk språkförståelse, i synner­het så som den uttrycks i några texter av Michail Bachtin. På det viset vill artikelförfattaren före­­språka ett sätt att bedriva stilstudier som förmår uppmärksamma kom­plexa språkliga för­hål­landen utan att skapa onödiga teoretiska över­byggnader. De undersökta begreppen är bland annat stil, genre, tolk­ning, författare, läsare och kontext. Hur vi förstår dessa begrepp måste hänga ihop med vår övergripande språksyn. Slutligen vill artikeln även föra in studiet av litterär över­sätt­ning i en dialogistisk stilistik. Artikeln integrerar på så vis både stilistiska och översättnings­teoretiska frågor i den pågående dialogistiska diskussionen om språkets grundläggande villkor.

Forfatterbiografi

Alva Dahl, Uppsala universitet

FD i nordiska språk 2015, Uppsala universitet.

Nedlastinger

Publisert

2016-12-07