Vol 8 Nr. 3 (2016): Prosaforståelsen i lærebøkene; spørsmålet om en dialogisk stilistikk; goodwill-kommentarer som copia (Tre artikler)