Sagprosatekst, interaktion og involvering. Neksusanalyse som metodisk perspektiv på praksisforståelse i et sygeplejefagligt læringsfelt

Forfattere

  • Malene Kjær Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.4795

Sammendrag

Artiklen handler om, hvordan man kan bruge det etnografiske rammeværktøj, neksusanalyse til at forstå og analysere en given praksis med henblik på forandring. Artiklen tager sit afsæt i et forskningsprojekt, der undersøgte sygeplejestuderendes integration i klinisk praksis og afdækkede, hvorledes deres socialiseringsproces og identitetsdannelse mod at forstå sig selv som sygeplejersker fandt sted over tid i en lang række af komplekse situationer. Formålet med artiklen er at vise, hvorledes neksusanalyse kan åbne for en triangulering af metoder – herunder observationer, videoobservation, skriftlige interviews, tekstanalyse og workhops. Data i artiklen udgøres af et stort korpus, der rækker fra både webtekster, politiske dokumenter og udskrevne interviews til videooptagelser af interaktion i klinisk praksis. Artiklen viser fund, hvor en triangulering af metoder og data gennem neksusanalyse har givet nuancerede indblik i de sygeplejestuderendes socialiseringsproces. 

Forfatterbiografi

Malene Kjær, Aalborg Universitet

Malene Kjær er adjunkt ved Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, MATTERING – Center for Diskurs og Praksis. Hun forsker og underviser i interaktion, diskurs og læring primært inden for sundhedskommunikationsstudier. Hun interesserer sig særligt for praksisstudier, klinisk vejledning og nye studerendes socialiseringsproces ind i en fagidentitet.  Hun medvirker i forskningsprojekter, der stiller skarpt på kommunikation inden for 112 opkald, kommunikation i akut-medicinsk regi, samt generelt inden for professionel kommunikationsrådgivning. 

Publisert

2019-10-26