Sagprosatekst, interaktion og involvering. Neksusanalyse som metodisk perspektiv på praksisforståelse i et sygeplejefagligt læringsfelt

  • Malene Kjær Aalborg Universitet

Sammendrag

Artiklen handler om, hvordan man kan bruge det etnografiske rammeværktøj, neksusanalyse til at forstå og analysere en given praksis med henblik på forandring. Artiklen tager sit afsæt i et forskningsprojekt, der undersøgte sygeplejestuderendes integration i klinisk praksis og afdækkede, hvorledes deres socialiseringsproces og identitetsdannelse mod at forstå sig selv som sygeplejersker fandt sted over tid i en lang række af komplekse situationer. Formålet med artiklen er at vise, hvorledes neksusanalyse kan åbne for en triangulering af metoder – herunder observationer, videoobservation, skriftlige interviews, tekstanalyse og workhops. Data i artiklen udgøres af et stort korpus, der rækker fra både webtekster, politiske dokumenter og udskrevne interviews til videooptagelser af interaktion i klinisk praksis. Artiklen viser fund, hvor en triangulering af metoder og data gennem neksusanalyse har givet nuancerede indblik i de sygeplejestuderendes socialiseringsproces. 

Forfatterbiografi

Malene Kjær, Aalborg Universitet

Malene Kjær er adjunkt ved Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, MATTERING – Center for Diskurs og Praksis. Hun forsker og underviser i interaktion, diskurs og læring primært inden for sundhedskommunikationsstudier. Hun interesserer sig særligt for praksisstudier, klinisk vejledning og nye studerendes socialiseringsproces ind i en fagidentitet.  Hun medvirker i forskningsprojekter, der stiller skarpt på kommunikation inden for 112 opkald, kommunikation i akut-medicinsk regi, samt generelt inden for professionel kommunikationsrådgivning. 

Publisert
2019-10-26