’Jeg er trett – trett – trett!’ Alle kvinners blad og kritikken av «husmorparadiset» på 1950-tallet

Forfattere

  • Anemari Neple Høgskulen i Volda
  • Synnøve Skarsbø Lindtner Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.5619

Emneord (Nøkkelord):

Husmødre; Alle Kvinners blad; dameblader; kjønnsroller; 1950-tallet; feminisme

Sammendrag

1950-tallet fremstilles gjerne som et «husmorparadis», men var i realiteten et tiår preget av en brytningstid mellom gamle og nye kvinneidealer. Sam-tidig som rekordmange gifte kvinner i denne perioden var registrert som husmødre, ble husmorens rolle diskutert både i akademiske miljøer, i kvinnepolitiske miljøer og i den brede offentligheten. I denne artikkelen undersøker vi hvordan Alle kvinners blad både kan sies å ha forholdt seg til og bidratt til denne debatten. Samtidig diskuterer vi hvorfor bladet senere har vært utelatt fra andre undersøkelser av norsk kjønns- og likestillingsdebatt på 1950-tallet, spesielt innenfor den etablerte kjønnshistorien. Gjennom en historiografisk undersøkelse av noen sentrale kjønnshistoriske fremstillinger av 1970-tallets nye kvinnebevegelse, knytter vi utelatelsen til rollen Alle kvinners blad har spilt i disse, som kjønnskonservativ ideologiprodusent som utelukkende bidro til indoktrinering av husmødre.

Forfatterbiografier

Anemari Neple, Høgskulen i Volda

Anemari Neple (f. 1980) er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda.

Faglige interesser: Moderne nordisk litteratur, litteratur og musikk, feministisk litteratur.

Synnøve Skarsbø Lindtner, Universitetet i Bergen

Anna Synnøve Lindtner (f.1974) er førstelektor ved Institutt for Informasjon- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Hun disputerte i 2014 med en ph.d.-avhandling om kvinnebladet Sirene som kom ut i Norge fra 1973 til 1983. Siden 2014 har hun vært ansatt som underviser og forsker ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. 

Nedlastinger

Publisert

2020-11-04