Vol 12 Nr. 3 (2020): Kroppsøvingsfagets sjangere, straffedommens strukturer og kvinne-ukebladets kjønnsroller (Tre artikler)