Ukeprøva – en sentral, men uutforska teksttype i skolen

Forfattere

  • Tom Flaten Universitetet i Agder
  • Magnhild Vollan Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.5968

Emneord (Nøkkelord):

Ukeprøve, ukeprøvetype, vurdering, kunnskap, danning, profesjonsfellesskap

Sammendrag

I artikkelen presenteres karakteristiske trekk ved ukeprøva, som brukes som del av skolens vurderingsarbeid. Ukeprøva er en mye brukt teksttype som er gjenstand for sterk debatt, både i og utenfor skolen. Studien er basert på nærstudium av et materiale som består av 42 ukeprøver, med særlig vekt på innholdsmessige, formmessige og funksjonelle trekk. Resultata av analysen presenteres i to hoveddeler. Først anlegges et heilhetsperspektiv med vekt på gjennomgående fellestrekk der en gjør greie for fire typiske komponenter og tre ukeprøvetyper. Deretter anlegges et fagperspektiv med vekt på interessante funn for hvert av de seks faga som forekommer på ukeprøvene i materialet. Hovedfunnet er at det er ganske stor variasjon når det gjelder form og innhold, men at variasjonen er mindre når det gjelder funksjon. De fleste oppgavene er lukka kortsvarsoppgaver med tydelig kontrollfunksjon. Etter ei kort drøfting av prøvas betydning i skolesammenheng settes ukeprøva som teksttype inn i en videre samfunnssammenheng.

In this article we present the weekly test which is used as a part of the assessment of pupils in primary schools. The weekly test is a much used type of text, and the test is widely debated both within the school and outside.The study object consists of 42 weekly tests, and the study has emphasis on terms of form, content and function. The results of the analysis is presented in two main parts. Firstly we present an overall perspective, where we account for four typical components of the weekly tests and three types of weekly tests. Secondly we look at interesting findings for each of the six subjects that are represented in the material. The study’s main findings are that there is great variation in terms of form and content in the weekly tests, while the variation is less in terms of function. Many of the questions in the tests are closed-ended questions with an evident control function. After a brief discussion of the importance of these tests in the school context, we discuss the weekly test in a wider context

Nedlastinger

Publisert

2018-11-06
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}