Prøver, måling og og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper? Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage

Forfattere

  • Catharina Nyström Höög Högskolan Dalarna
  • Gunhild Kvåle Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.6540

Emneord (Nøkkelord):

evaluering, sakprosa, utdanning, kritikk

Sammendrag

Lederartikkelen gir en presentasjon av temanummeret Evalueringens sakprosa. Seks studier av evaluerende tekster i barnehage og skole og setter temaet i et kritisk perspektiv. Det slås fast at temanummerets artikler spenner fra det deskriptive til det kritisk-normative, fra det elevorienterte til det byråkratiorientere, og fra fokus på tekst til fokus på sosial praksis.
The editorial article is a presentation of the theme issue Evaluation saksprosa. Six studies of evaluative texts in kindergarten and school and situates the topic in a critical perspective. The editors state that the theme number's articles range from the descriptive to the critical-normative, from the student-oriented to the bureaucracy-oriented, and from the focus on text to the focus on social practice.

Nedlastinger

Publisert

2018-11-08