Klädsam autenticitet: om det ’äkta’ som resurs och produkt

Forfattere

  • Gustav Westberg Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.6990

Sammendrag

Den här artikeln handlar om hur föreställningar om ursprungsfolk rekontextualiseras i kommersiella sammanhang. Konkret undersöks hur ett svenskt jeansmärke marknadsför sina jeans som ’autentiska’ och ’samiska’. Artikeln syftar till att utforska autenticitet som diskursiv praktik och att diskutera hur förledet sak- gör det möjligt att inkludera sakprosatexter och andra semiotiska material i analysen av autenticitet. Studien bygger på socialsemiotisk teori och tillämpar proveniens och affordans som analytiska begrepp. Analysen visar hur bl.a. flerspråkighet, ikonografi, tygvikt och materialval realiserar ’samisk’ autenticitet såväl som en kontextspecifik ’global’ jeansautenticitet. Genom att visa hur föreställningar om autenticitet omlokaliseras och återuppfinns, bidrar artikeln till förståelse för den semiotiska process då ursprungsfolk i allmänhet och samer i synnerhet omdefinieras som ekonomisk resurs inom den nya, globala ekonomin.

Forfatterbiografi

Gustav Westberg, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Gustav Westberg är fil. dr. i nordiska språk och biträdande lektor i svenska språket vid Örebro universitet. Hans forskning är grundad i multimodal kritisk diskursanalys och kretsar för tillfället kring hur föreställningar om samer används i kommersiella sammanhang. I olika projekt forskar han dessutom på samtida politisk extremism såväl som på diskurser kring flygande. Några aktuella publikationer är ”Common sense as extremism: The multi-semiotics of contemporary national socialism” (med H. Årman) i Critical Discourse Studies (2019), ”Den multimodala sakprosan” (med P. Ledin, C. Nyström Höög och J. Tønnesson) i Sakprosa (2019) och ”C som i kritik” (med C. Seiler Brylla & D. Wojahn) i Kritiska text- och diskursstudier (2018).

Publisert

2019-11-17
opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}