Vol 11 Nr. 7 (2019): Klädsam autenticitet: om det äkta som resurs och vara