Illicit Genres: The Case of Threatening Communications

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.7416

Emneord (Nøkkelord):

sproglige trusler; illegitime genrer;genrestudier;uptake;voldeligt sprog.

Sammendrag

Denne artikel anlægger et nyt perspektiv på studiet af sproglige trusler ved at argumentere for at de kan karakteriseres som en genre – en genre der generelt giver stærke konnotationer til intimidering, frygt, aggression, magt og tvang. Vi kombinerer Retoriske Genrestudiers (RGS) teoretiske ramme med resultater fra teoretiske og empiriske analyser af trusler for at nå frem til en mere nuanceret og fyldestgørende forståelse af trusler. Sproglige trusler er som udgangspunkt ikke at finde i gængse oversigter over genrer, og man lærer heller ikke om dem i skolen. Derfor designede vi et spørgeskema der skulle teste hvor genkendelige trusler egentlig er. Selvom trusselsforskere rapporterer at trusler har en bemærkelsesværdig variation i deres formmæssige og kontekstuelle træk, kategoriserede størstedelen af vores respondenter testemnerne som trusler, på trods af at de ikke fik præsenteret nogen tekstuel, kontekstuel eller layoutmæssig ramme for fortolkningen. Dette indikerer at truslen er en genkendelig genre. Vi argumenterer for at truslen hører under en bredere kategori af illegitime genrer: genrer der generelt set har skadelige eller ubehagelige konsekvenser for samfundet, og som almindeligvis påvirker deres ofre negativt. Den måde illegitime genrer tages op på i samfundet, deres uptake, adskiller sig meget fra hvordan andre genrer tages op. De der benytter illegitime genrer, undgår ofte aktivt at navn-give dem, hvilket indebærer at de grupper der reagerer på illegitime genrer, på ganske betydelig vis er med til at definere dem. Dette studie bidrager til forskning i sproglige trusler, idet genreteori kaster lys over vigtige situationelle faktorer der påvirker fortolkningen af ​​en tekst som en trussel – dette er et særligt omstridt spørgsmål i forhold til trusler der er indirekte formuleret. Studiet bidrager også til genreteori ved at pege på et nyt område genreforskere kan undersøge, nemlig illegitime genrer. Undersøgelser af illegitime genrer har også bredere samfundsmæssig relevans da de belyser forskellige slags problematisk, retorisk opførsel der kan have destruktive konsekvenser for det enkelte menneske og for den demokratiske samfundsorden bredt set.

Forfatterbiografier

Marie Bojsen-Møller, Københavns Universitet

PhD fellow at the Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen.

Sune Auken, University of Copenhagen

Associate professor of Danish literature at the Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen.

Amy J. Devitt, University of Kansas

Chancellors Club Teaching Professor and Professor of English at the Department of English at the University of Kansas. 

Tanya Karoli Christensen, University of Copenhagen

Associate professor in Danish Language and Linguistics at the Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen.

Nedlastinger

Publisert

2020-03-27