Brottmålsdomen som genre – Struktur, röster och språkhandlingar i svenska domar

Forfattere

  • Sofia Orrbén Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.7943

Emneord (Nøkkelord):

Brottmålsdom; genre; struktur; språkhandling; röst; skrivsätt

Sammendrag

Brottmålsdomar är strukturellt komplexa texter som ska redogöra för ett flertal röster med motsatta perspektiv samtidigt som en hög läsbarhet och förståelse för tingsrättens bedömningar och beslut upprätthålls. Den här artikeln syftar till att synliggöra brottmålsdomars struktur och visa hur röster och språkhandlingar används för att konstruera strukturen. Studien utgår från en socio-retorisk genretradition där genrer ses som kommunikativa redskap som kan användas för att uppnå olika mål. 42 domar som faller under kategorin brott mot person i brottsbalken analyseras utifrån begreppen språkhandling, tema och röst för att urskilja med vilka drag som genren konstrueras. Analysen visar att brottmålsdomar konstrueras med sex olika drag som genererar tre olika skrivsätt beroende på hur dragen ordnas.

Forfatterbiografi

Sofia Orrbén, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Sofia Orrbén är doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Hennes forskning kretsar kring frågan om hur språket används för att skildra sexuellt våld i sexualbrottsdomar och vilken världsbild som skildringen av det sexuella våldet konstruerar.

Nedlastinger

Publisert

2020-10-26