Vol 10 Nr. 1 (2018): Sakprosabegrepet i forskning om helsekommunikasjon; diskurser om norskhet; myter om Bjørnsons Aulestad (Tre artikler)