Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme

Forfattere

  • Eli Ottesen Universitetet i Oslo
  • Tor Colbjørnsen

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.3900

Emneord (Nøkkelord):

internationalisation, leadership education, Erasmus Intensive Programme

Sammendrag

Over hele verden fremmes internasjonalisering som en viktig dimensjon for studiekvalitet, og internasjonalisering løftes som en sentral dimensjon i skolelederutdanning. Et viktig mål for Erasmus-programmene er å fremme studentmobilitet. Antallet studenter på slike utvekslingsprogram har økt gradvis gjennom en årrekke, men vi har per i dag lite kunnskap om på hvilken måte slike program bidrar til økt kvalitet, og hvilken betydning deltakelse i slike program har for studenters læring. I denne artikkelen undersøker vi et Erasmus Intensive Programme (EIP), Leadership for Democratic Citizenship in European Schools. Deltakerne var masterstudenter i utdanningsledelse fra Spania, Tyrkia, Polen, Norge, England og Irland. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke studentenes muligheter for kunnskapsutvikling. Vi tar utgangspunkt i Wells’ læringssyklus når vi analyserer survey-data, intervjuer og kursmateriell. Tre områder viser seg å være vesentlige for studentenes læring: kommunikasjon, kritisk tenkning og studieinnholdet. I artikkelen diskuterer vi hvordan ulike aspekter ved disse områdene bidro til, og i noen tilfeller begrenset, studentenes muligheter for å utvikle lederkompetanse.
Analysen viser at designet av dette EIPet hadde et potensial for å gi gode muligheter for studentenes læring. Men den viser også at i et internasjonalt program er det utfordringer knyttet til kommunikasjon og utvelgelse av innhold. Dessuten tyder resultatene på at for å nå målsettingen om å bidra til at studentene utvikler kritisk tenkning kreves et lengre forløp enn et to-ukers internasjonalt program.

Nøkkelord: internasjonalisering, skolelederutdanning, Erasmus Intensive Programme

Abstract
Internationalisation in higher education is promoted as positive and important in education policies world wide, and an international perspective is regarded as crucial in leadership research and education. A central aim of the Erasmus Programmes is to increase student mobility, and although the number of students in such programmes has increased steadily over the years, we know less about the challenges and benefits for students and staff who participate, and how the experience of studying abroad may contribute to students’ learning. The focus in this paper is on the Erasmus Intensive Programme (EIP) Leadership for Democratic Citizenship in European Schools for master students in educational leadership from Spain, Turkey, Poland, Norway, Ireland, and England. The aim is to explore the students’ opportunities for learning. Wells’ cycle of knowing is used as an analytical approach in an analysis of survey data, interviews and course material. The findings suggest that three key areas were pivotal for the students’ opportunities for knowledge building: communication, critical thinking and the course curriculum. In the paper we discuss how aspects within these three areas enhance, and in some cases hinder, the development of the students as critical change agents able to lead democratic schools and engage in improvement.
The analysis indicates that the EIP had a potential to create learning opportunities. However, we point to challenges related to language and communication and choice of curriculum content. Moreover, our study indicates that designing for criticality is problematic in short term international programmes.

Keywords: internationalisation, leadership education, Erasmus Intensive Programme

Forfatterbiografier

Eli Ottesen, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Tor Colbjørnsen

Førstelektor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Nedlastinger

Publisert

2016-11-08

Hvordan referere

Ottesen, E., & Colbjørnsen, T. (2016). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme. Acta Didactica Norge, 10(4), 166–182. https://doi.org/10.5617/adno.3900

Utgave

Seksjon

Temaartikkel