Forord

  • Ane Hejlskov Larsen

Abstract

I hovedartiklerne i dette nummer af Nordisk Museologi er der fokus på institutionelle, forvaltningsmæssige og repræsentative sider af forholdet mellem private og offentlige samlinger og kulturarv: Hans Dam Christensen argumenterer for, at forskellen mellem en privat og offentlig kunstsamling er en mere kompliceret affære end både national kunstmuseumspolitik og den museologiske distinktion lader ane. Der er ganske vist allerede forsket en del i de historiske betingelser for større og mindre europæiske og nordiske kunstsamlinger, fx deres herkomst og deres fundament for i dag anerkendte og offentligt støttede museer. Men den museologiske forskning har kun i begrænset omfang haft opmærksom på de økonomiske, politiske og kunstneriske interesser og mekanismer i dette komplicerede forhold mellem private og offentlige samlinger. 

Section
Editorial