Contact

Tidsskriftet Nordisk Museologi

Senter for Museumsstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Boks 1010 Blindern, NO-0315 Oslo

Principal Contact

Brita Brenna
Centre for Museum Studies, Department of Culture Studies and Oriental Languages, Faculty of Humanities, University of Oslo

Support Contact

Brita Brenna