Suicidologi

Suicidologi formidler forskningsbasert og annen relevant kunnskap til deg som arbeider med selvmordsproblematikk. Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Les nyeste nummer
Les artikler fra 1996-2016

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.


Tidsskriftets hjemmeside: bilde


ISSN: 1501-6994