Redaksjon

Redaktør

Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge

Assisterende redaktører

Johan Siqveland, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge

Ping Qin, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Hanne Holmesland, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge

Redaksjonskomité

Kim Larsen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge

Arne Thorvik, Psykiatrien i Vestfold, Sykehuset i Vestfold, Norge

Anita Tørmoen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge