Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.

Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

Om fagvurderingsprosessen

Alle manuskripter, inkludert inviterte bidrag, blir gjort til gjenstand for en faglig vurdering før beslutning om publisering blir fattet. Suicidologi er et fagfellevurdert tidsskrift, og hvert manus vurderes av fagfeller utenfor redaksjonen. Vi tilstreber en lukket fagfellevurderingsprosess, dvs. at verken forfatternavn eller fagfellevurdereres navn gjøres kjent for partene.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til tidsskriftets innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap.

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:

1. Forfatter beholder opphavsrett til sine verk, og gir Suicidologi rett til første publisering av et verk.

2. Forfatter kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. levere den inn til et institusjonelt publiseringsarkiv) så lenge Suicidologi blir kreditert som første utgiver.

Frister og tematikk

Planlagte utgivelser

Tidsskriftets nummer Nummerets temaer Tidspunkt for utgivelse Frist for innlevering av stoff
   
       
1/2020 Selvmordsforebygging i tjenestene april 2020 1. desember 2019
2/2020 Selvmordsforebygging og ny teknologi august 2020 1. mars 2020
3/2020 Selvskading desember 2020 1. juni 2020

Om tidsskriftet

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.

Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

 

Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet, oversiktsartikler og erfaringsbaserte fagartikler og informasjon om selvmordsforebyggende tiltak og prosjekter, samt annet aktuelt stoff på det suicidologiske området. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.

Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere som arbeider med personer som kan være berørt av selvmordsproblematikken, men retter seg også mot andre som har interesse for selvmord og forebygging.

Suicidologi er også godkjent på nivå 1. i DBH

Tidsskriftet utgis av Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Med støtte fra

Tidsskriftet Suicidologi utgis med støtte fra Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.

Tidsskriftets historie

Det første nummeret kom ut i 1996 og 2020 er tidsskriftets 25. årgang. Alle artiklene er tilgjengelige i arkivet her.