Opponentindlæg: Anne-Sofe Hjemdahl. Liv i museet. Kunstindustrimuseet i Oslo gjør kropp med moteklær 1928–1960. Oslo: Universitetet i Oslo.

  • Lizette Gradén
  • Tine Damsholt

Abstract

Vad händer med kropparna och människorna när tingen de brukat införlivas i samlingar och ställs ut på museum? För att söka svar på hur kroppar och människor formas i relation till föremålen undersöker Anne-Sofe Hjemdahl modedräkt som museiföremål, i Kunstindustrimuseets samlingar i Oslo. När ting förvandlas till föremål i ett museums samling kopplas de också loss från livet och människorna som brukat dem. De transformeras från att vara föremål i någons liv till att bli del av en etnogra sk samling och del av ett annat kunskapssystem. Föremålen blir till museala fakta som museerna på olika sätt brukar när de skapar och omskapar berättelser och skriver historia. 

Section
PhD reviews